موحدی کرمانی : بانک مرکزی ضعف نظارتی خود را برطرف کند

خبرگو: خطیب جمعه تهران بخشی از سخنان خود را به ارایه پیشنهاد هایی به سه قوه برای رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص داد و تغییر در گروه اقتصادی دولت را ضروری دانست.

به گزارش خبرگو امام جمعه موفت تهران گفت: فقط کالاهای اساسی مثل دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی وسایر مایحتاج ضروری مردم با نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی تهیه شود.

وی این تأکید خود را ناشی از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای غیرضرور از اواخر فروردین تا اواسط خرداد، دانست و از این بابت ابراز تأسف کرد.

وی به از دست رفتن بخش قابل توجهی از منابع کشوراشاره کرد که موجب ایجاد فساد و رانت درکشور شد.

موحدی کرمانی گفت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وضعیت نظام بانکی وضعف نظارتی بانک مرکزی است که باعث افزایش حجم نقدینگی شده است. وی افزود هرچه زودتر باید برنامه های هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد اقتصادی، مشخص و عملی شود.

امام جمعه موقت تهران عدم استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه را بخش عمده ای از مشکلات کشور دانست و گفت: راه حل، استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه است. وی لزوم ترمیم و تغییر تیم اقتصادی را به دولت پیشنهاد نمود و گفت: برخی اعضای تیم اقتصادی کابینه گفته می شود سیاست های اقتصادی دولت را قبول ندارند. این موضوع اصلا پذیرفتنی نیست و دولت باید صدای واحدی داشته باشد و لازم است در تیم اقتصادی از نیروهای جوان، فعال و همراه استفاده شود.

وی گفت: در این شرایط بازنگری در ساختار مدیریتی متمرکز ضروری است و دولت برای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای سراسر کشور و رونق هر منطقه لازم است بخشی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کند.

وی خطاب به دولت تصریح کرد: شما دولت تدبیر هستید لذا منتظر نباشید مردم با این فشارهای اقتصادی به خیابان بریزند و خواسته های مشروع خود را مطالبه کنند وآنگاه شما بیدار شوید و اقدام مناسب کنید. شما هم در کنار صبر انقلابی مردم کار انقلابی انجام دهید.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top