منابع ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد/جلوگیری خروج سرمایه از کشور

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصادی، این بانک برای عمل به مأموریت خطیرخود نیازمند مجاهدت همگان داردگفت:سیاستهای جدید ارزی گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور بود.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف عصر دیروز در دیدار با مدیران کل و مدیران بخش های ارزی، اقتصادی و نظارت، بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت های آنها و کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر هم راستا با تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص سیاست های جدید ارزی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای عمل به مأموریت خطیر خود، نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد. از این رو در روزهای اخیر و همزمان با اعلام این سیاست ها، در بانک مرکزی شاهد مشارکت چشمگیر، همبستگی و همدلی همکاران بخش های مختلف و به ویژه بخش ارزی به صورت شبانه روزی بودم، که جا دارد قدردان فعالیت های آنها باشیم؛ چراکه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی سرمایه ای ارزشمند برای کشور هستند.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد: در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای مواجه با چنین شرایطی ارایه می کنند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.

سیف با بیان اینکه این بانک در تلاش است تصمیم های خطیر اقتصادی کمترین هزینه و تبعات را برای جامعه داشته باشد، اظهار کرد: خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های جدید ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناسب است؛ از این رو کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم سیاست های جدید ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تأمین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را از این طریق به بازارعرضه کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد. 

سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در معرض توطئه ها و دشمنی های بسیاری در سطح بین الملل قرار داشته عنوان کرد: در هر توطئه ای که علیه ایران در سطح بین الملل رخ می دهد، همواره نیم نگاهی به اقتصاد ایران برای ایجاد تزلزل در آن وجود دارد. از این رو باید تلاش کرد به اقتصاد کشور استحکام و ثبات بخشید و در این راه با به کارگیری ابزارهای لازم از وارد آمدن لطمه به اقتصاد ایران جلوگیری کنیم و با افزایش مقاومت پذیری آن، دشمنان را در رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.

گفتنی است، در این جلسه مدیران بخش های مختلف بانک مرکزی در خصوص سیاست های جدید ارزی دولت، نظرها و دیدگاه های کارشناسی خود را ارایه کردند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top