مصوبه کمیسیون تلفیق بازنگری شود

در پی مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت سپرده‌گذاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بانک‌ها، یک نماینده مجلس معتقد است که شرکت‌های بیمه باید از این تصمیم مستثنی باشند.

 

به گزارش خبرگو ،همه دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، قوای سه گانه، دانشگاه ها، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب مجاز نیستند از سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت خود نزد بانک ها سود دریافت کنند.

در این باره مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین،  با تاکید بر این‎که شرکت‌های بیمه باید از این مصوبه مستثنی باشند، توضیح داد: این تصمیم مجلس بیشتر مربوط به نهادهای دولتی است که سرمایه‌های مردم را امانت نگه داشته اند و نباید از آن به عنوان سپرده‌گذاری استفاده کنند.

او  تصمیم مجلس در این باره را درست دانست و توضیح داد: دستگاه های دولتی از هر صورت وضعیتی 10 درصد به عنوان حسن انجام کار نگه می‌دارند بنابراین تکلیف دستگاه‌های دولتی در این باره شفاف است.

وی شرکت‌های بیمه را مستثنی از نهادهای دولتی دانست و بیان کرد: بیمه ها به دلیل ماهیت متفاوتی که دارند نبایند مشمول این مصوبه شوند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top