مصوبه‌ای غیرکارشناسی و خطرناک در کمیسیون تلفیق

در اقدامی عجیب در کنار قوای سه گانه، شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام از اخذ سود برای سپرده های بانکی خود محروم شدند.

 

به گزارش خبرگو ،یوسف نژاد در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ گفت همه دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری قوای سه گانه، دانشگاه ها، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب مجاز نیستند از سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت خود نزد بانک ها سود دریافت کنند.

این در حالیست که ماهیت شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بسیار متفاوت از سایر شرکتهای دولتی است. پولی که در شرکتهای بیمه وجود دارد، سپرده های مردم است که باید بر اساس محاسبات بیمه گری در آینده به مردم پرداخت شود. در همه جای دنیا ذخایر بیمه ای سرمایه گذاری و سپرده گذاری می شوند تا در آینده بتوان خسارات را پرداخت کرد. مشخص نیست با چه استدلالی شرکتهای بیمه هم مشمول چنین مصوبه ای شده اند.

این مصوبه در صورتی که تصویب شود باعث ورشکستگی صنعت بیمه کشور خواهد شد!

قوای سه گانه و شرکتهای دولتی و حتی بنیادهایی که فروش محصول و کالا دارند ماهیتا تفاوت اساسی با شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی دارند که کارشان ذخیره سازی حق بیمه های تولیدی مردم است. چنین مصوبه ای برای یک شرکت بیمه در تمام دنیا بی نظیر است و برای اولین بار است مطرح می شود.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top