متولیان تامین مالی از تعاون حمایت نمی‌کنند

 

 

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به عدم تحقق اهداف پیش بینی شده بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد گفت:متولیان تامین منابع مالی از بخش تعاون حمایت نکرده‌اند.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران،گفت:  در  سنوات اخیر نام گذاری ها بر پایه  مباحث اقتصادی صورت گرفته که  این نشان از اهمیت مباحث اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: به نظر میرسد که آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری است اهمیت داشتن مباحث اقتصادی است و یکی از مخاطبین این نام گذاری ها بخش های اقتصادی است و بخش تعاون یکی از این بخش های اصلی و از ارکان اقتصادی است و بر خودش تکلیف می داند که در تحقق شعارهای سال قدم بردارد چراکه بخش تعاون داخلی ترین بخش اقتصاد کشور است.

رئیس اتاق تعاون ایران، با تاکید بر اینکه شعار امسال ، فرصت خوبی را برای بخش تعاون فراهم می آورد، ابراز داشت: بخش تعاون امسال بیش از سال های قبل خود را مخاطب این فرمایش رهبری دانسته و بیشتر خود را موظف می دانیم.

عبداللهی در بخش دیگری از اظهاراتش به محورهای اصلی عدم تحقق دسترسی به اهداف بخش تعاون پرداخت و اظهار داشت: برای تعاون طی سالهای گذشته اهدافی پیش بینی شده بود که متاسفانه محقق نشد اما مهمترین محور عدم تحقق، عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون بوده که منحصر به یک دولت نبوده است.

وی افزود: دولتی بودن اقتصاد عامل دیگری است که فضای زیادی در اختیار بخش تعاون برای تحقق برنامه ها و تحقق سهم  ۲۵ درصدی این بخش قرار نمی دهد.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین به عدم تامین منابع مالی به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور بانک محور است، با توجه به این امر، متولیان تامین منابع مالی از بخش تعاون حمایت نکرده اند و تنها بانک بخش تعاون سرمایه اندکی داشته و توانایی حمایت و پشتیبانی فعالیت های بخش تعاون را ندارد. اما این بدان معنی نیست که دست از تلاش در راستای تحقق اهداف بخش برداریم چراکه خود را مکلف می دانیم که بیشتر تلاش کنیم تا بخش بتواند نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top