طیب نیا گزینه اصلی بانک مرکزی
خبرگو: احتمال پیوستن طیب نیا به تیم اقتصادی دولت برای تصدی پست رئیس کلی بانک مرکزی قوت گرفته است.
به گزارش خبرگو گمانه ها حاکی است طیب نیا وزیر سابق اقتصاد یکی ازگزینه های جدی ریاست بانک مرکزی و جایگزین ولی الله سیف است. پیش از این در محافل موضوع انتخاب وی برای پست وزارت اقتصاد نیز مطرح بود که گفته می شود با مخالفت جدی دکتر طیب نیا همراه شد.
اصلاح شده سه شنبه, 02 مرداد 1397 09:16

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top