طرح همیاران مهر با نیات خیر هموطنان هم راستا است

خبرگو: دکترمرتضی اکبری دربازدید ازشعب شهر شیراز بیان داشت: طرح همیاران مهر همسو با نیت خیرخواهانه هموطنان و هم راستا با توسعه وگسترش فرهنگ قرض‌الحسنه است.

به گزارش خبرگو به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهرایران، دراین سفر که به منظور تبیین راهبردهای عملیاتی برای تحقق اهداف وسیاست‌های اعتباری تدوین شده و بررسی آمارعملکرد شعب استان فارس برگزار شد، دکتراکبری درجمع همکاران اظهار داشت: این طرح می‌تواند به تامین مالی جمعی برای حمایت ازنیازمندان کمک کند تا از این محل به اقشار ضعیف ومتوسط جامعه درحوزه های اشتغالزایی، درمان، بانوان‌سرپرست‌خانوار و … تسهیلات‌قرض‌الحسنه پرداخت شود.

دربازدید ازشعب استان فارس، آمارعملکرد و فعالیت‌های انجام شده درخصوص بازاریابی، جذب منابع جدید، کنترل مصارف و پیگیری وصول مطالبات مورد ارزیابی قرارگرفت و رهنمودهای‌لازم ارائه شد.

پیگیری نحوه اجرای انواع طرح‌های تسهیلاتی، تاکید به تسریع در پرداخت تسهیلات، شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جدید جذب منابع قرض الحسنه، رعایت اصول مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع و… از دیگر محورهای مورد توجه در این بازدیدها بود.

شایان ذکر است نجدی مدیر امور استانها ؛ فرجی مهماندار رییس اداره کل توسعه سرمایه انسانی ؛ طبلشی رییس اداره کل پشتیبانی و رحیمی رییس اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز درسفر به استان فارس حضورداشتند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top