دولت اساسنامه صندوق تأمین خسارت­ های بدنی را تصویب کرد

دولت اساسنامه صندوق تأمین خسارت­ های بدنی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگو ،دولت در راستای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و مسئولیت­ های جدید صندوق تأمین خسارت­ های بدنی به موجب قانون مذکور، اساسنامه صندوق یاد شده را تصویب کرد.

موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، مدت فعالیت صندوق، ارکان صندوق، اعضا و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیئت نظارت صندوق و منابع مالی صندوق، از جمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق تأمین خسارت­ های بدنی هستند.

اصلاح شده دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 11:36

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top