دستورالعمل تشکیل کمیته‌های آیین‌نامه حاکمیت شرکتی ابلاغ شد

رییس کل بیمه مرکزی در اجرای ماده(۱۱)آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه،دستورالعمل نحوه تشکیل وشرح وظایف واحدها و کمیته های موضوع ماده ۱۱آیین نامه حاکمیت شرکتی را به موسسات بیمه ابلاغ کرد.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از بیمه مرکزی، هیات عامل بیمه مرکزی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه را مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره تصویب کردند.

این دستورالعمل شامل دو فصل، نحوه تشکیل واحدها و کمیته ها، شرح وظایف واحدها و کمیته ها است که از سال ۹۷ باید در شرکت های بیمه اجرایی شود.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top