خطر در کمین سرمایه‌گذاران

طبق اطلاعیه سازمان بورس شرکت «سرمایه پیشرو دومان توکان» فاقد مجوز رسمی تاسیس و فعالیت از این سازمان بوده و لازم است سرمایه گذاران کلیه جوانب سرمایه گذاری در موسسات غیر مجاز و غیر مطمئن را در نظر بگیرند.

 

به گزارش خبرگو ، در متن این اطلاعیه آمده است: "به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان (سهامی خاص)، فاقد هرگونه مجوز تاسیس یا فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار است و لازم است عموم سرمایه‌گذاران در سپردن وجوه خود به دیگران، کلیه جوانب و مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری غیرمطمئن را درنظر داشته باشند."

متاسفانه بارها وبارها شاهد فریبکاری برخی موسسات فاقد مجوز از طریق تعهد پرداخت سودهای غیر متعارف که سعی در گمراه نمودن سرمایه گذاران بوده ایم و مسولان امر نیز اخطارهای لازم را یادآور می شوند اما رشد قارچ گونه این موسسات از یک سو و عدم آگاهی کافی سرمایه گذاران از دانش مالی از سوی دیگر موجب سردرگمی و تصمیم گیری اشتباه از سوی عموم جامعه می شود.

البته شایان ذکر است که قانون نیز جهت پیشگری از وقوع این گونه سرمایه پذیری های سوداگرایانه به موجب بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل "کارگزاری،" "کارگزار/معامله‎ گر"ی یا "بازارگردانی" که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت کند یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، به حبس تعزیری از یک‎ماه تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین سرمایه گذاران می توانند جهت بررسی نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه cfi.codal.ir مراجعه کنند.

اصلاح شده یکشنبه, 28 مرداد 1397 04:32

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top