خانه داران و زنان کارآفرین از بانک مهر تسهیلات می گیرند

خبرگو: به منظور توانمند سازی زنان خانه دار و کارآفرینان زن و همچنین ارزش آفرینی جامعه زنان تسهیلات ویژه بانوان بانک قرض الحسنه مهر ایران راه اندازی شد.

به گزارش خبرگو اندوخته " بانوان مهر ایران " طزحی است که متقاضیان آن می توانند علاوه بر توسعه فضای کسب و کار خود به ارتقای سطح رفاه خانواده هایشان نیز یاری رسانند.

گفتنی است جامعه هدف در این طرح کلیه بانوانی هستند که متقاضی دریافت تسهیلات قرض الحسنه می‌باشند و از طریق افتتاح حساب و انجام پس انداز ماهیانه مطابق با شرایط و ضوابط اعلامی، علاوه بر استفاده از خدمات بانک، از تسهیلات قرض الحسنه بهره‌مند می‌گردند.

در این طرح جامعه هدف به ۲ گروه تفکیک می‌گردد:

الف) بانوان سرپرست خانوار

بانوان محترم سرپرست خانوار می‌توانند با ارائه معرفی نامه مراکز استانی سازمان بهزیستی از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران با امتیاز ویژه و مطابق با سایر ضوابط و شرایط بهره‌مند گردند.

ب) سایر بانوان

کلیه بانوان محترم می‌تواننداز تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران، مطابق ضوابط و شرایط مربوطه استفاده نمایند.

نحوه افتتاح حساب و پس انداز ماهیانه

به منظور افتتاح حساب پس انداز ماهیانه، متقاضیان می‌بایست نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمایند که در این خصوص متقاضیان می‌توانند:

۱- شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه اقدام نموده و با ایجاد میانگین لازم بر اساس شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیلات گردند.

۲- بواسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه توسط همسر و یا پدر، با ایجاد میانگین لازم طبق شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیلات گردند.

مراحل و شرایط اعطای تسهیلات

در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب می‌توانند با پس انداز مبلغ مستمر ماهیانه، نسبت به افزایش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران به شرح ذیل بهره‌مند گردند:

متقاضیان با واریز مستمر ماهیانه به مبلغ ۲ میلیون ریال و همزمان با چهارمین واریزی (در ماه چهارم) از تسهیلات مرحله اول، به مبلغ ۳۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌گردند مجموع مبالغ واریزی ۴ ماهه به میزان ۸ میلیون ریال قبل از پرداخت تسهیلات، بعنوان وثیقه نقدی تا پایان اقساط تسهیلات مرحله اول منظور می‌گردد.)

پس از دریافت تسهیلات مرحله اول و در صورت تمایل از ابتدای ماه پنجم متقاضیان می‌توانند با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱ میلیون ریال، بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله اول از تسهیلات مرحله دوم به مبلغ ۶۰ میلیون ریال بهره‌مند گردند.

با استمرار پس انداز ماهیانه در دوره دوم به مبلغ ۱ میلیون ریال، متقاضیان می‌توانند بعد از ۲۴ ماه و تسویه تسهیلات مرحله دوم، از تسهیلات مرحله سوم به میزان ۱۲۰ میلیون ریال، با بازپرداخت ۳۶ ماهه و همچنین با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱ میلیون ریال بعد از ۳۶ ماه و تسویه تسهیلات مرحله سوم از تسهیلات مرحله چهارم به میزان ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه بهره‌مند گردند.

بانوان سرپرست خانوار

پس از واریز اولین پرداختی (۲ میلیون ریال)، می‌توانند از تسهیلات ۳۰ میلیون ریالی با رعایت سایر ضوابط بهره‌مند گردند و درصورت تمایل با واریز مبالغ ماهانه ۱ میلیون ریال همانند تسهیلات سایر بانوان از تسهیلات مراحل بعدی استفاده نمایند.

مزایای طرح

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای رفع نیازها و احتیاجات ضروری بانوان بویژه بانوان محترم سرپرست خانوار.

امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه.

ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینی.

افزایش سلامت روانی خانواده.

ضوابط اعطای تسهیلات

ضوابط پرداخت تسهیلات و اخذ تضامین مطابق با بخشنامه های جاری بانک می‌باشد. برای کسب اطلاع از سایر شرایط به شعب این بانک در سراسر کشور و یا به سایت بانک www.qmb.ir مراجعه نمایید.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top