حمید قنبری، مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی شد

با حکم ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، حمید قنبری به سمت مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی منصوب شد.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از بانک مرکزی، حمید قنبری با حکم ولی اله سیف به سمت مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی منصوب شد

.

وی پیش از این معاون اداره تامین اعتبارات بانک مرکزی بود

.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top