جزییات تغییر ساعت کاری بانک‌ها در تهران


بانک مرکزی جزییات تغییر ساعت کاری بانک ها در شهر تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرگو، طی نامه ای از سوی بانک مرکزی تغییر ساعات کاری کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در استان تهران تا پایان تیر ماه ابلاغ شد.