جزئیات یک پرونده فرار مالیاتی/ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به برخی شگردها برای فرار مالیاتی، از بررسی پرونده یک شرکت که دفتر مرکزی آن در مناطق آزاد به ثبت رسیده بود و وصول ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات خبر داد.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ سیدکامل تقوی نژاد در خصوص مزایا و معایب مالیاتی موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که قرار است بزودی در مجلس به بحث گذاشته شود، گفت: افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باید با بررسی دقیق تاثیرگذاری آن در سایر بخش ها صورت بگیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: طبق قانون فعالیت هایی که در اینگونه مناطق صورت می گیرد از پرداخت مالیات به مدت ۲۰ سال معاف هستند. اینکه در گذشته آیا این مناطق در راه توسعه اقتصادی کشور در بخش های صادرات و تولید موثر واقع شدند و یا خیر؟ باید توسط متخصصان امر بررسی شود.

تقوی نژاد ادامه داد: اگر عملکرد اینگونه مناطق در جهت اهداف اولیه ای که برای آنها پیش بینی شده مورد بازبینی قرار بگیرند منجر به بهبود رقابت تولیدکنندگان داخلی می شود، بنابراین اگر رونق تولید باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شود هم قابل پذیرش است.

وی تصریح کرد: امروز در کشور تولید اهمیت بیشتری دارد و از محل فعالیت های تولیدی باید بتوان صادرات انجام داد که نهایتا بتوان بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. اگر این مناطق به شکل فعلی بخواهند ادامه فعالیت بدهند ممکن است معافیت مالیاتی برقرار شود، ولی هدف اولیه از تاسیس مناطق آزاد را تامین نکند.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص فعالیت شرکت های صوری و فرار مالیاتی اینگونه شرکت ها، اظهارداشت:‌ ما در کل کشور ۳ هزار شرکت صوری شناسایی کردیم که ممکن است برخی در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند.

به گفته تقوی نژاد، شگردهایی که برخی انجام دادند این است که محل ثبت و دفتر مرکزی شرکت را به مناطق آزاد منتقل کردند ولی فعالیت آنها در سرزمین اصلی بوده و این مسئله در سازمان مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بررسی اسناد یک شرکت که دفتر مرکزی آن در مناطق آزاد بود مشخص کرد که این شرکت یا اظهارنامه مالیاتی ارایه نمی کرد و یا با سود اندک و همچنین زیان اظهارنامه می داد ولی فعالیت اصلی و عمومی آن در سرزمین اصلی بود. تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از این شرکت مالیات دریافت شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این نوع شرکت ها ممکن است وجود داشته باشد گفت: همچنین شرکت هایی هستند که پرونده آنها در مراحل دادرسی است و سازمان مالیاتی ادعای آن را دارد که باید مالیات بپردازند. از سویی نیز باید مراقبت شود که مناطق آزاد به جای تولید و صادرات به محلی برای واردات تبدیل نشوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان داشت: در هر صورت باید گفت فرار مالیاتی داریم و اینگونه فعالیت ها در بخش پنهان اقتصاد صورت می گیرد ولی اگر ما این نوع شرکت ها را پیدا کنیم و یا تراکنش های آنها بررسی شود، از آنها مالیات مطالبه می شود.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top