رئیس کل بانک مرکزی تغیییر می کند؟ / سیف: من اطلاعی ندارم.

خبرگو: جمع بندی دولت برای برکناری سیف، گمانه پایان کار او را  تقویت می کند.

زمزمه های ناشی از ناکارامدی تیم مدیریتی بانک مرکزی در هنگام بروز بحرانها، سرانجام خبر برکناری ولی الله سیف را به شدت تقویت کرده است. به گزارش خبرگو اگرچه این خبر غیر رسمی است اما تیم اقتصادی دولت بر سر تعیین جانشین او مباحثی را مطرح کرده است. ولی الله سیف هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی هنوز دوره 5 ساله خود را پشت سر نگذاشته است اما رئیس جمهور می تواند در سال پایانی این دوره، وی  را تغییر دهد. یادآور می شود ناتوانی در حل   بحرانهای ارزی که طی روزهای گذشته به وقوع پیوست و فقدان برنامه منسجم پیش بینی شده برای برون رفت از این وضعیت، یکی از دلایل اصلی این تصمیم است. یادآور می شود طی روزهای اخیر یکی از روسای کل اسبق بانک مرکزی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود بروز چنین شرایطی را بارها به رئیس جمهور اعلام کرده است. بهرحال  مرور تاریخ اقتصاد کشور بر این نکته تاکید می نماید که انتخاب صحیح مسئولیت های خطیر نباید تحت تاثیر هیجانات جاری قرار گیرد.

گفتنی است سیف در واکنش به خبر تغییرش ازریاست بانک مرکزی اعلام کرد: "از موضوع اطلاعی ندارم".

 

اصلاح شده یکشنبه, 10 تیر 1397 10:26

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top