تغییرات ساختاری در نظام بانکی و ادغام بانک های نظامی

خبرگو: شورای پول و اعتبار در جلسه روز گذشته خود کارآمد شدن نظام بانکی از طریق اعمال تغییرات ساختاری و محدو شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی و ادغام بانک های نظامی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگو محمدرضا تابش در گفتگو با ایسنا گفت: در نشست دیروز شورای پول و اعتبار پیشنهادات مبسوطی برای رفع چالش های نظام بانکی مطرح و مقرر شد این پیشنهادات با قوانین موجود  انطباق داده شود و به سمت عملیاتی شدن پیش برود. عضو کمیسیون برنامه بودجه و مجلس همچنین به پیشنهادهای عملیاتی اضطراری برای اجرا در کوتاه مدت و بلند مدت اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارشی از ادغام، چالاک کردن و کارآمد نمودن بانک های نظامی ارائه شده که کلیات آن مورد موافقت رهبری قرار گرفته است و شورای پول و اعتبار هم اکنون در حال اخذ موافقت ها برای اجرای مراحل قانونی آن است.

اصلاح شده چهارشنبه, 27 تیر 1397 07:58

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top