تراکنش های بانک قرض الحسنه مهر ایران ۵۱ درصد افزایش داشت

خبرگو: تعداد کل تراکنش‌های بانک درتیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه ۵۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگوبه نقل ازروابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهرایران، ماهانه بانک مرکزی آمارهایی درخصوص عملکرد حوزه پرداخت الکترونیک کشورمنتشرمی‌کند که گزارش تیرماه درخصوص عملکرد سوییچ بانک‌های کشور درمرکزشتاب، افزایش ۵۱ درصدی تراکنش‌های بانک قرض‌الحسنه مهرایران را نسبت به مدت مشابه درسال ۹۶ نشان می‌دهد. براین اساس، تعداد کل تراکنش‌های بانک درتیرماه سال گذشته حدود ۲۴ میلیون بوده که این رقم درسال جاری به حدود ۳۶ میلیون رسیده است.

این افزایش نسبت به درصد رشد تراکنش های بانک های همتراز ازبالاترین میزان افزایش به میزان ۵۱.۱ درصد برخوردار بوده است. افزایش۱،۵۵۷،۱۴۰ فقره‌ای کارت‌های صادره بانک ازتیرماه سال ۹۶ تا انتهای تیر۹۷ وافزایش ۱۶۰ دستگاه‌های خودپرداز نقدی وغیرنقدی ازجمله عوامل موثر درافزایش رشد تراکنش‌های بانکی بانک قرض‌الحسنه مهرایران بوده که این مهم به منظورتسهیل هرچه بیشتر دسترسی مشتریان به خدمات بانک صورت پذیرفته است. با آنالیز داده‌ها و بررسی عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهرایران در۴ماه نخست سال جاری، نزدیک به ۱۲۹میلیون تراکنش مرتبط با این بانک درشبکه شتاب ثبت شده است. ازاین میان به صورت میانگین باهر۶۷۴ تراکنش فقط یک تراکنش ناموفق منجر به جریمه رخ داده که برابر با ۰.۱۵ درصد کل تراکنش‌ها است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top