تاکید اعضای سندیکا مبنی بر عدم ارائه ضمانت نامه در مناقصات

 

مدیران عامل عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بر عدم ارائه تضمین در مناقصات تاکید داشتند و از تمامی شعب و واحدهای تابعه خود خواستند این موضوع را رعایت کنند.

 

به گزارش خبرگو ،مدیران عامل عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بر عدم ارائه تضمین در مناقصات تاکید داشتند و از تمامی شعب و واحدهای تابعه خود خواستند این موضوع را رعایت کنند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، موضوع درخواست های نامتعارف و خلاف قانون برخی بیمه گذاران در مناقصات مبنی بر اخذ تضمین هایی با عناوین مختلف نظیر حسن انجام کار جهت  انعقاد قرارداد، در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در شورای عمومی  تاکید شد،   بیمه خود تضمین است و درخواست هایی از این دست از سوی برخی بیمه گذاران خلاف مقررات دون شأن شرکت های بیمه است و اعتبار نهادهای ناظر مانند بیمه مرکزی و سازمان بورس را زیر سوال می برد.
اعضای سندیکا  بر پایبندی تمامی شرکت ها بر عدم ارائه هر نوع ضمانتنامه  در مناقصات تاکید داشته و از تمامی شعب و واحدهای تابعه خواستند با جدیت این مهم را رعایت کنند.

منبع:ریسک نیوز

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top