برقراری ۸۳۵ رابطه کارگزاری بعد از برجام

 

 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از مدیریت ۸۷ میلیارد دلار از منابع مالی ایران در دوران بعد از برجام خبر داد و گفت: در این مدت ۸۳۵ رابطه کارگزاری برقرار شد.

 

به گزارش خبرگو ، علی دیواندری در ششمین همایش تجاری ایران و اروپا گفت: توقع و انتظار مسئولان ایرانی از برجام تاکنون برآورده نشده است ولی اقدامات خوب موثری صورت گرفته است که بر این اساس ۸۳۵ رابطه کارگزاری با ۲۷۸ بانک خارجی تاکنون برقرار شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در واقع تارگت ایران برای برقراری رابطه بیشتر با نظام مالی دنیا بیش از این بوده است اما در همین مدت ۳۸ هزار و ۴۰۹ ال سی گشایش شده است.

وی تصریح کرد: در این دوران ۱۵۰ هزار تراکنش بانکی با ارقام قابل توجه نیز انجام شده است که منجر به مدیریت ۸۷ میلیارد دلار منابع مالی ایران در دوران پس از برجام شده است.

وی اظهار داشت: اینها دستاوردهای خوبی بوده است که برجام برای ایران داشته است ضمن اینکه تلاش می کنیم در قالب ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا دستاوردهای مهمی را داشته باشیم.

ادامه دارد

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top