اگر گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر نمی شد، تورم افزایش می یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بسته سه ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه مدت بازار ارز است و نمی‌توان آن را به معنی شکست بانک مرکزی در سیاست کاهش نرخ سود دانست.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده های بانکی با اجرای بسته سه ضلعی تدابیر ویژه که از ۲۸ بهمن ماه سال جاری اجرایی شده است، اظهار داشت: سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغییر های بنیادین را مد نظر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه، بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند، اظهار داشت: البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس بسته سه ضلعی انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی در راستای بسته التهاب زدایی به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می شد سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می شد.

قربانی با تاکید بر اینکه، طرح تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بسته پولی کوتاه مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می رسد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از منتقدان این بسته معتقدند که اجرای آن به معنای شکست کاهش نرخ سود بانکی بوده است، ادامه داد: با  توجه به اینکه این بسته کوتاه مدت است نمی توان از آن به عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، از ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی  شد، خاطر نشان کرد: اجرای این مصوبه نه تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر قرار داده بود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به کار می گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار بسته ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت.

قربانی تاکید کرد: تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی شد التهاب در بازار ارز اثرات مخرب داشت.

وی با بیان اینکه، مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نه تنها گامی در جهت تناسب بخشی نرخ ها بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده ها بود که بر اساس آن ۱۰ واحد درصد از سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل شد، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شد.

وی در پایان تاکید کرد: سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و ملاحظات ایجاد می کرد تا بانک مرکزی طرح تدابیر را برای مدیریت بازار ارز اجرایی کند.

یادآور می شود، مهلت خرید گواهی سپرده۲۰ درصدی روز گذشته به پایان رسید اما پیش فروش و گواهی ارزی پابرجاست بنابر این با پایان یافتن مهلت خرید اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی، متقاضیان می‌توانند نقدینگی خود را در پیش فروش سکه یا اوراق گواهی ارزی بکار گیرند.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top