افزایش ۷درصدی حجم معاملات اوراق تسه/هر برگ به ۷۳ هزار تومان رسید

با توجه به قیمت اوراق ممتاز در هفته گذشته، برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی از محل اوراق ممتاز، باید۱۲۰ برگ به قیمت هر برگه در حدود ۷۳۰۰۰تومان، هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان اوراق خریداری کرد.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از فرابورس، میانگین وزنی قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در هفته گذشته بین ۷۱۵،۷۴۲ ریال تا ۷۲۰،۸۷۳  ریال تغییرداشت.

در جریان این تغییرات در هفته مذکور؛ در روز شنبه با قیمت ۷۱۵،۷۴۲  ریال شاهد کمترین قیمت و در روز چهارشنبه با قیمت ۷۲۰،۸۷۳ ریال شاهد بیشترین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بودیم.

همچنین حجم معاملات بازار مسکن در فرابورس بین ۷۴۵۱۰ تا ۹۳۹۴۲ فقره در نوسان بود که #بیشترین حجم معاملات مربوط به روز یکشنبه و #کمترین حجم معاملات در روز شنبه اتفاق افتاد.

شایان ذکر است حجم معاملات در هفته مذکور نسبت به هفته قبل از آن با ۷ درصد #افزایش همراه بوده است. ضمنا نماد "تسه ۹۶۱۰ " به عنوان آخرین نماد صادره بازار مسکن در آخرین روز فرابورس در هفته_گذشته با حجم معاملات ۴۰۵۳۰ فقره به قیمت ۷۲۶،۵۴۲ ریال رسید.

با توجه به قیمت اوراق ممتاز در هفته گذشته ، به منظور دریافت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی از محل اوراق ممتاز در تهران باید (۱۲۰ برگ اوراق ممتاز به قیمت هر برگ در حدود ۷۳۰۰۰ تومان) در حدود ۸،۶۴۰،۰۰۰  تومان اوراق ممتاز خریداری نمود. همچنین برای دریافت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله می بایست ۴۰ برگ اوراق ممتاز به قیمت حدودا  ۲۸۸۰۰۰۰ تومان خریداری نمود.

اصلاح شده شنبه, 14 بهمن 1396 07:33

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top