افزایش ۴۶ درصدی ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران خارجی در صنایع متنوع بورس تهران حضور دارند به طوری که در ۳۷ صنعت فعال هستند و در پایان دی نسبت به ابتدای امسال، ارزش مالکیت سرمایه گذاران خارجی، ۴۶درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از شرکت بورس تهران، حمید روح بخش، گفت: سرمایه گذاران خارجی در ۱۰ ماهه اول ۱۳۹۶ در بخش خرید فعال تر بودند به طوری که از کل معاملات سرمایه گذاران خارجی، ۵۱ درصد به خرید اختصاص داشته و ارزش معاملات سرمایه گذاران خارجی در ۱۰ ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۶ درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت ۹۴ سرمایه گذار خارجی اقدام به خرید و فروش کردند که از این تعداد ۱۴ شخص حقوقی و ۸۰ شخص حقیقی است.

روح بخش به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اشاره کرد و افزود: در این مدت ۹۳ درصد معاملات سرمایه گذاران خارجی توسط اشخاص حقوقی و مابقی معادل ۷ درصد توسط اشخاص حقیقی خارجی انجام شده است.

وی به حضور سرمایه گذاران خارجی در صنایع مختلف بورسی اشاره کرد و اظهار داشت: سرمایه گذاران خارجی در صنایع متنوع بورس تهران حضور دارند به طوری که در ۳۷ صنعت فعال هستند. همچنین در پایان دی ماه نسبت به ابتدای سال جاری، ارزش مالکیت سرمایه گذاران خارجی برابر با ۴۶ درصد افزایش داشته است.

این مقام مسئول در بورس تهران افزود: ۹۶ درصد معاملات سرمایه گذاران خارجی به سهام اختصاص دارد و مابقی به ترتیب در اختیار حق تقدم، اوراق بدهی، صندوق قابل معامله و اختیار معامله قرار دارد.

روح بخش تصریح کرد: تعداد اشخاص خارجی مالک اوراق بهادار برابر با ۶۸۷ کد معاملاتی است که نسبت به ابتدای سال برابر با ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس تهران در پایان گفت: تطبیق ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی به تفکیک صنعت در ۳۰ دی ماه نسبت به ابتدای سال نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی در ۲۲ صنعت با افزایش ارزش دارایی مواجه و در ۱۵ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه هستند

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top