افت ۱.۹ درصدی شاخص بورس در اسفند ۹۶

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بورس تهران در پایان معاملات اسفند ماه سال ۹۶، شاخص کل ۱.۹ درصد کاهش را نسبت به بهمن ماه سال گذشته تجربه کرده است.

 

به گزارش خبرگو ، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در پایان معاملات  اسفند ماه ۹۶، شاخص کل با ۱۸۵۹ واحد کاهش نسبت به بهمن، به رقم ۹۶.۲۹۰ واحد رسید.

روند شاخص ها

بر اساس این گزارش، شاخص بازار اول با ۱۶۹۴ واحد کاهش  به رقم ۶۸.۱۲۴ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۹۹۱ واحد کاهش عدد ۲۰۶.۴۷۸ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  ۲.۴  درصد  و یک درصدکاهش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.

ارزش کل معاملات

همچنین در سومین ماه از زمستان۹۶، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۹۴.۸۸۱ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به آبان ماه ۵۰ درصد افزایش یافته است. از سویی دیگر، تعداد ۴۷.۶۵۳ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۴۹۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۱۴ درصد افزایش و ۸ درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

صندوق های سرمایه گذاری

افزون بر این، این درحالی است که تعداد ۴۳۹ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۴.۴۷۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با ۶۱ و ۶۰ درصد افزایش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

بازار بدهی

این گزارش می افزاید: در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۲.۵۷۰ میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب با ۴۵ و ۴۴ درصد رشد داشته است.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top