آغاز پلمپ صرافی های غیرمجاز/ کرکره ٥صرافی پایین آمد

پلمپ صرافی های غیرمجاز با ورود دستگاههای نظارتی آغاز شد و پنج صرافی غیرمجاز تعطیل شدند.

 

به گزارش خبرگو ، پلمپ صرافی های غیر مجاز توسط دستگاه نظارتی آغاز شده است.

 
بر این اساس پنج صرافی غیرمجاز که در خیابان فردوسی و پاساژهای اطراف فعالیت می کردند، توسط دستگاههای نظارتی، پلمپ و پرونده آنها  به دستگاه های قضایی جهت رسیدگی و تشکیل پرونده ارسال شد.
 
گفتنی است اگر این اقدامات مستمر باشد، مطمئنا دیگر شاهد حضور صرافی های غیر مجاز در بازار نخواهیم بود. بانک مرکزی به صورت مکرر با ارسال نامه هایی به نیروی انتظامی، خواستار فعالیت  توقف صرافی های غیرمجاز شد.

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top